Usulca kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Usulca– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Usulca kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Hızlıca

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Usulca kelimesinin anlamı:

1. zarf Sessiz bir biçimde:
      “Hadi çekici al da perdeleri sök. Usulca çıkar ki duvarlar bozulmasın.” – Memduh Şevket Esendal

2. zarf Yavaşça:
      “Ayfer, Nuran’ın düşürdüğü mendili usulca yerden aldı.” – Mahmut Yesari

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hızlıca kelimesinin anlamı:

zarf, Hızlı bir biçimde:

      “Yaylayı inmiş, ovanın enginliğinde hızlıca yol alıyordu.” – Nezihe Araz

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.