Üşüşmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Üşüşmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Üşüşmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Dağılmak, Kaçışmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Üşüşmek kelimesinin anlamı:

-e  Her yandan çokça bir araya gelmek, toplanmak, birikmek, üşmek:
      “Herifin etrafına daha trenden inerken üşüştük.” – Nazım Hikmet

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dağılmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Toplu durumdayken ayrılıp birbirinden uzaklaşmak:
      “Zaten arkadaşlarımın her biri bir yana dağılmıştı,” – Ahmet Ümit

2. nesnesiz Değer ve birimler belli etkenlerle, oranlı olarak bölünmek.

4. nesnesiz Karışık duruma gelmek, düzeni bozulmak:
      “Siyah saçları hare hare suyun yüzüne dağıldı.” – Cahit Uçuk

5. nesnesiz, mecaz Birliği, beraberliği bozulmak:
      Golü yiyince takım dağıldı. Babanın ölümünden sonra aile dağıldı.

6. nesnesiz, mecaz Bir topluluğun, kuruluşun varlığı son bulmak, fesholunmak, münfesih olmak.

7. nesnesiz, mecaz Yavaş yavaş kaybolmak, yok olmak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kaçışmak kelimesinin anlamı:

nesnesiz Hep birden kaçıp çeşitli yönlere dağılmak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.

    ususmek zit