Utanç kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Utanç– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Utanç kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Övünç

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Utanç kelimesinin anlamı:

isim Utanma, hicap:

      “O zaman tuhaf bir utanca düşüp şaşırır, başımı önüme eğerdim.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Övünç kelimesinin anlamı:

isim Övünme:

      “Bütün oba sevdalıları korumanın sevinci, övüncü içindeydi.” – Yaşar Kemal

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.