Ütülmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ütülmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ütülmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yenmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ütülmek kelimesinin anlamı:

nesnesiz, halk ağzında  Oyunda, yenilmek, kaybetmek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yenmek kelimesinin anlamı:

1. -i Savaş veya yarışmada üstünlük sağlamak, üstün gelmek:
      “Kahramanlar daima yenmek veya düşmanlarını yendikten sonra da yine yenecek düşman bulmak isterler.” – Abdülhak Şinasi Hisar

2. -i Kazanmak, ütmek.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.