Üvey kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Üvey– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Üvey kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Öz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Üvey kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yalnız yasaca akraba sayılan, aralarında kan bağı bulunmayan, öz olmayan:
      “O akşam da müzakere sonunda bu yaşıtım üvey dayımla mutabık kaldık.” – Halit Fahri Ozansoy

2. sıfat, mecaz Kendisine kötü davranılan.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Öz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Kan bağı ile bağlı olan, üvey olmayan:
      “Size öz evladım gibi davranacağım.” – Ayşe Kulin

2. sıfat İçine, arılığını, saflığını bozacak hiçbir şey karışmamış olan, saf, arı(I).

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.