Uyanık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Uyanık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Uyanık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bön

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Uyanık kelimesinin anlamı:

1. sıfat Uyumamış, bidar:
      “Uyuyor mu uyanık mı kestiremiyor, uykuyla uyanıklığın sınırlarını bulamıyordu.” – Attila İlhan

2. sıfat Uykudan uyanmış.

3. sıfat, mecaz Açıkgöz, kurnaz, cingöz:
      “Ayrıca son derece zeki ve uyanık bir genç kız vardı.” – Haldun Taner

4. sıfat, mecaz Yapacağı işi bilen, dikkatli ve tetikte olan, müteyakkız.

5. sıfat, mecaz Bilgisizlikten kurtulmuş, bilgili:
      “Zeki ve uyanık kişilerle dostluk kadar iyi bir şey olamaz.” – Salâh Birsel

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bön kelimesinin anlamı:

sıfat Budala, saf, avanak, ahmak:

      “Sandığınız kadar bön bir insan değilim ben.” – Necip Fazıl Kısakürek

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.