Uyanıklık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Uyanıklık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Uyanıklık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Gaflet

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Uyanıklık kelimesinin anlamı:

isim Uyanık olma durumu, anıklık, saklık, teyakkuz:

      “O devri, ilk uyanıklık devri olduğu için hiç unutmaz.” – Halide Edip Adıvar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gaflet kelimesinin anlamı:

isim Aymazlık:

      “Ah işte tövbe ettik bütün suçlarımızdan / Bir gaflet perdesiydi gözlerimizi saran” – Enis Behiç Koryürek

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.