Uygun kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Uygun– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Uygun kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yakışıksız

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Uygun kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip:
      “Ne var ki bunları şimdiye kadar kimseye anlatmadığım için uygun ifadeyi bulmakta zorlanıyorum.” – İhsan Oktay Anar

2. sıfat Elverişli, yarar, müsait, muvafık:
      “Yemeği götürmek için o an en uygun kişiydim.” – Ayla Kutlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yakışıksız kelimesinin anlamı:

sıfat Yakışık almayan, uygunsuz, çirkin, münasebetsiz (tavır, hâl vb.):
      “Bundan büyüğü pek yakışıksız olur.” – Tarık Buğra

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.