Uyma kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Uyma– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Uyma kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Karşı Gelmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Uyma kelimesinin anlamı:

isim Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk:

      “Bu karşılaştıklarına uyma yeteneği, en çok kocasıyla ilişkilerinde görünüyordu.” – Necati Cumalı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Karşı Gelmek kelimesinin anlamı:

1. başkaldırmak:
      “Acaba böyle bir meraka uymak perilere Karşı Gelmekk midir?” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

2. birini karşılamak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.