Uymak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Uymak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Uymak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Karşı Gelmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Uymak kelimesinin anlamı:

1. -e Ölçüleri birbirini tutmak:
      Ayakkabı ayağına iyi uydu.

2. -e Renk, biçim vb. yönünden birbirini tutmak, uygun düşmek:
      Kravat ceketine uymuş.

3. -e Zevke, anlayışa uygun düşmek:
      Sizin tutumunuz bizim görev anlayışımıza uyuyor.

4. -e Bir inanca, bir anlayışa, bir duruma veya egemen bir güce uygun davranışta bulunmak, riayet etmek:
      “Şu acayip sevdaları bırak, muhite uy, zamana uy, hayatını mükemmel kazanırsın.” – Peyami Safa

5. -e Bağlı kalmak, tabi olmak:
      Birtakım kayıt ve şartlara uymalıydı.

6. -e Uygun düşmek, münasip olmak:
      “Her cihette birbirine uyacak kadın erkek bulmak dünyada kabil değildir.” – Hüseyin Cahit Yalçın

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Karşı Gelmek kelimesinin anlamı:

1. başkaldırmak:
      “Acaba böyle bir meraka uymak perilere karşı gelmek midir?” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

2. birini karşılamak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.