Uyuşuk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Uyuşuk– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Uyuşuk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Hareketli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Uyuşuk kelimesinin anlamı:

1. sıfat Duymaz ve hareket edemez duruma gelmiş, uyuşmuş:
      “Terli, sıcak, uyuşuk vücudu, yatağın çukuruna yapışmış, kımıldayamıyor bile.” – Peyami Safa

2. sıfat, mecaz Gevşek, tembel, sünepe, uyuntu.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hareketli kelimesinin anlamı:

1. sıfat Hareketi olan, yer değiştirebilen, devingen, müteharrik, mobilize.

2. sıfat Canlı, kıpırdak:
      “Ben olsam daha hareketli birini seçerdim ama zevkine saygı gösteriyorum.” – İhsan Oktay Anar

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.