Uyutma kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Uyutma– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Uyutma kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Uyandırma

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Uyutma kelimesinin anlamı:

isim Uyutmak işi.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Uyandırma kelimesinin anlamı:

1. isim Uyandırmak işi:
      “Şu bizim halkı uyandırmadadır varsa felah.” – Mehmet Akif Ersoy

2. isim, ruh bilimi Anıları zihinde yeniden canlandırma.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.