Uyuz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Uyuz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Uyuz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Becerikli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Uyuz kelimesinin anlamı:

1. isim, tıp Uyuz böceğinin, üst derinin altına girerek yaptığı kaşındırıcı, bulaşıcı bir deri hastalığı.

2. sıfat, tıp Bu hastalığa tutulmuş olan:
      “Uyuz köpekler gibi ne arkadan geliyorsun?” – Salâh Birsel

3. sıfat, argo Düşük nitelikli, değersiz (mal).

4. isim, argo Hoşlanılmayan, sevimsiz kimse.

5. isim Parası olmayan, züğürt kimse.

6. isim, mecaz Hareketli, canlı olmayan, uyuşuk, pısırık, miskin kimse:
      “Bu uyuz, can acısından bağıracaktı, ağzı açıldı ama sesi çıkmadı.” – Memduh Şevket Esendal

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Becerikli kelimesinin anlamı:

sıfat Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir, mahirane:

      “Halk, onun çok becerikli bir müdür olduğuna inanır.” – Salâh Birsel

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.