Uzaklaşmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Uzaklaşmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Uzaklaşmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yakınlaşmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Uzaklaşmak kelimesinin anlamı:

1. -den Bir şeyden, bir yerden veya kimseden ayrılıp uzağa gitmek:
      “Böyle uzaklaşınca ağır ağır o bizden / Biz ayrı düşmemeye ant içmiştik denizden” – Faruk Nafiz Çamlıbel

2. -den, mecaz Yabancılaşmak, ilgisi azalmak:
      “Bu genç kız yaşasaydı sevdiği adamın günden güne kendisinden uzaklaştığını görecekti.” – Reşat Nuri Güntekin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yakınlaşmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Yakın bir duruma gelmek, yaklaşmak:
      “Yer çok aşağılarda kalmış, gök yakınlaşmış gibime gelirdi.” – Necati Cumalı

2. -e, mecaz Aralarındaki ilgi, sevgi daha güçlü bir duruma gelmek:
      “Doktor Hikmet’i, onlara büsbütün yakınlaşmaktan, onlarla dilediği gibi haşır neşir olmaktan menediyordu.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.