Uzaklaştırmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Uzaklaştırmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Uzaklaştırmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yakınlaştırmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Uzaklaştırmak kelimesinin anlamı:

1. -i, -den Uzağa götürmek:
      “Allah rızası için şu adamları uzaklaştırın başımdan.” – Ayşe Kulin

2. -i, -den Çıkarmak, ayırmak:
      “İçtimai hayat bizi hem dış tabiattan hem de kendi varlığımızdan uzaklaştırır.” – Mehmet Kaplan

3. -i, -den, mecaz Yabancılaştırmak, ilgisiz bırakmak:
      “Sen onu bozmak, işten uzaklaştırmak, züppeleştirmek için bilmezlikle elinden geleni yaptın.” – Memduh Şevket Esendal

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yakınlaştırmak kelimesinin anlamı:

1. -e, -i Yakın bir duruma getirmek, yaklaştırmak.

2. -e, -i, mecaz Aralarında sıkı ilgi veya duygusal bağ oluşturmak:
      “Kadının hastalığı esnasındaki hizmetlerim bizi birbirimize yakınlaştırmıştı.” – Reşat Nuri Güntekin

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.