Uzamak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Uzamak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Uzamak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kısalmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Uzamak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Uzun duruma gelmek, boyu büyümek:
      “Kısa boylu Japon cinsi bile sporla üç parmak uzadı.” – Ahmet Haşim

2. nesnesiz Çok zaman tutmak, uzun sürmek:
      “Yılan masalı gibi uzadı gitti bu iş.” – Azra Erhat

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kısalmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Kısa duruma gelmek.

2. nesnesiz Süresi azalmak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.