Uzatmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Uzatmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Uzatmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kısaltmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Uzatmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Uzamasına sebep olmak, uzamasını sağlamak:
      Saç uzatmak. Tırnak uzatmak.

2. -i Başı, kolları veya bacakları bir yere yöneltmek:
      “Koğuşun açık duran kapısından hastalar başlarını uzatıp koridordakilere, yerde duran sedyeye bakıyorlar.” – Memduh Şevket Esendal

3. -e Bir şeyi vermek için birine yöneltmek:
      “Şu köşe rafında toz şeker kutusu var, uzatıver bana.” – Aka Gündüz

4. nesnesiz Germek:
      İp uzatmak.

5. nesnesiz Konuşmayı, tartışmayı sürdürmek:
      “Her iki odadan üçer beşer kişi lakırtıyı uzattılar.” – Memduh Şevket Esendal

6. -e Vermek, göndermek:
      Can, topu Zeki’ye uzattı..

7. -i Süreyi artırmak, temdit etmek:
      “Yıllardır beklediği bu zevkli anları mümkün olduğu kadar uzatmak istediği her hâlinden belliydi.” – İhsan Oktay Anar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kısaltmak kelimesinin anlamı:

1. -i Kısa duruma getirmek:
      “Ben bu sözü biraz daha kısaltarak tekrar edeceğim.” – Reşat Nuri Güntekin

2. -i Kısa gibi göstermek:
      Bu giysi boyunu kısaltmış.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.