Üzmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Üzmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Üzmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sevindirmek, Gülmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Üzmek kelimesinin anlamı:

1. -i Üzüntü vermek:
      “Onu biraz üzerim ama zekâsına da bayılırım.” – Sait Faik Abasıyanık

2. -i Bir şeyi gerip çekerek gevşetmek, sürterek aşındırmak:
      “Odunlar eşeğin sırtını üzüyordu.” – Halikarnas Balıkçısı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sevindirmek kelimesinin anlamı:

-i Sevinmesine yol açmak, sevinmesini sağlamak:
      “Babam, hiç hoşnut olmadığımı, beni yine sevindiremediğini sandı.” – Adalet Ağaoğlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gülmek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz İnsan, hoşuna veya tuhafına giden olaylar, durumlar karşısında, genellikle sesli bir biçimde duygusunu açığa vurmak:
      “O ne söylese sinirli sinirli ve tabii olmayan gülüşü ile gülüyordu.” – Halide Edip Adıvar

3. -e Biriyle alay etmek.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.