Uzun kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Uzun– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Uzun kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kısa

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Uzun kelimesinin anlamı:

1. sıfat İki ucu arasında fazla uzaklık olan, maksi, kısa karşıtı.

2. sıfat Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren:
      “Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece” – Âşık Veysel

3. sıfat Ayrıntılı:
      “Aletler, uzun denemelerin, ince hesapların, birbirini tamamlayan bilgi ve diğer aletlerin mahsulüdür.” – Mehmet Kaplan

4. zarf Ayrıntılı olarak, derinlemesine:
      “Uzun düşündüğünü unuttuğu ve düşüncelerinin yönünü kaybettiği bir anda yemeğe çağırdılar.” – Halide Edip Adıvar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kısa kelimesinin anlamı:

1. sıfat Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı:
      “Kısa boylu Japon cinsi bile sporla üç parmak uzadı.” – Ahmet Haşim

2. sıfat Az süren, uzun olmayan:
      “Türk milleti en kısa zaman içinde yeni harflerle okumaya, yazmaya başladı.” – Etem İzzet Benice

4. isim Kısa olan şey:
      Uzun lafın kısası.

5. zarf Kısaca, kısaltarak:
      Kısa konuştu.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.