Uzunluk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Uzunluk– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Uzunluk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kısalık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Uzunluk kelimesinin anlamı:

1. isim Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı.

2. isim, matematik İki nokta arasındaki yer aralığının ölçümü, tul.

3. isim Bir yüzeyin iki temel boyutundan en büyük olanı, boy, en karşıtı:
      “Üç buçuk metre uzunluğunda bir kalas bul, getir.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

4. isim Yazının, sözün kapsam yönünden genişliği:
      “Kitabın adı uzun fakat insanda okumak merakı uyandırdığı için bu uzunluk yakışıksız kaçmamış.” – Nazım Hikmet

5. isim Süre yönünden uzun olma durumu.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kısalık kelimesinin anlamı:

isim Kısa olma durumu.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.