Üzüntülü kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Üzüntülü– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Üzüntülü kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sevinçli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Üzüntülü kelimesinin anlamı:

1. sıfat Üzüntüsü olan, acılı, müteessir.

2. sıfat Üzüntü veren:
      “Onu güldüren ve bizi ağlatan bu uzun ve üzüntülü oyun feleğin sabrını tüketti.” – Yahya Kemal Beyatlı

3. zarf Üzüntülü bir biçimde, üzüntülü olarak:
      “Ara sıra saate üzüntülü bir göz atıyordu.” – Peyami Safa

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sevinçli kelimesinin anlamı:

sıfat Sevinci olan ve sevinç veren, mesrur:

      “Bu kederi dağıtmak için ha bire sevinçli türküler söylüyordu.” – Yaşar Kemal

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.