Vadeli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Vadeli– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Vadeli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Süresiz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Vadeli kelimesinin anlamı:

1. sıfat Vadesi olan.

2. sıfat Süresi sınırlanmış.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Süresiz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Süresi belirli olmayan:
      Süresiz tatil.

2. zarf Süresi belli olmayarak:
      Gazete süresiz kapatıldı.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.