Vadesiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Vadesiz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Vadesiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Peşinatsız, Veresiye

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Vadesiz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Vadesi olmayan.

2. sıfat Süresi sınırlandırılmamış.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Peşinatsız kelimesinin anlamı:

zarf Peşin para vermeden veya almadan:
      Peşinatsız taksitle satış.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Veresiye kelimesinin anlamı:

1. zarf Karşılığı sonra ödenmek üzere, peşin karşıtı.

2. zarf, mecaz Özensiz, gönülsüz, önem vermeden:
      Çok veresiye iş görüyor.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.