Vahim kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Vahim– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Vahim kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Korkusuz, Tehlikesiz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Vahim kelimesinin anlamı:

sıfat,  Ağır, korkulu, çok tehlikeli, vahametli:
      “Haydi ben kumar yangınıyım fakat senin vaziyetin benimkinden daha vahim.” – Mahmut Yesari

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tehlikesiz kelimesinin anlamı:

sıfat Tehlikesi olmayan:
      “Bazı balıklar yumurtalarını denizin en tehlikesiz yerlerine bırakırlar ve yavruları çıkıncaya kadar başlarında beklerler.” – Mehmet Kaplan

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Korkusuz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Korkusu olmayan, yürekli, gözü pek, pervasız.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.