Vakar kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Vakar– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Vakar kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ciddiyetsizlik, Onursuzluk

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Vakar kelimesinin anlamı:

isim, Ağırbaşlılık:
      “Hepsi temiz, hepsi yeni giyinmiş askerin vakarı, efendiliği üstlerinden akıyor.” – Halide Edip Adıvar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ciddiyetsizlik kelimesinin anlamı:

sıfat Laubali.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Onursuzluk kelimesinin anlamı:

isim Onursuz olma durumu, şerefsizlik, haysiyetsizlik.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.