Vakur kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Vakur– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Vakur kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Onursuz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Vakur kelimesinin anlamı:

sıfat, Ağırbaşlı:
      “Mamafih çok kibar, terbiyeli, nazlı ve vakur bir kadın.” – Etem İzzet Benice

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Onursuz kelimesinin anlamı:

sıfat Onuru olmayan veya onura aykırı davranışlarda bulunan, şerefsiz, haysiyetsiz.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.