Varlıklı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Varlıklı – kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Varlıklı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yoksul, Fakir

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Varlıklı kelimesinin anlamı:

sıfat Zengin:
      “Sinan, varlıklı bir ailenin çocuğu.” – Ahmet Ümit

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yoksul kelimesinin anlamı:

1. sıfat Geçinmekte çok sıkıntı çeken (kimse, toplum, ülke), parasız, yoksuz, varlıksız, variyetsiz, fakir, fukara, zengin, varsıl karşıtı:
      “O kadar yoksulmuş ki rüyasında bile eline para değmemiş.” – Elif Şafak

2. sıfat, mecaz İstenilen nitelikte ve özellikte olmayan, yetersiz:
      “Yazılarını okudum, sözlerini dinledim, bilgice onu biraz yoksul buldum.” – Memduh Şevket Esendal

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Fakir kelimesinin anlamı:

1. sıfat Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara, zengin karşıtı:
      “En fakir köyler taştandır ve üstü kiremittir.” – Falih Rıfkı Atay

3. isim Hindistan’da yokluğa, eziyete kendini alıştırmış derviş.

4. sıfat, mecaz Zavallı, kimsesiz:
      “Hey gidi kahpe felek, gençliklerine doymadan gitti fakirler.” – Haldun Taner

5. isim, eskimiş, mecaz Kişinin alçak gönüllülük göstermek için kendisine verdiği san:
      “Fakir dün ziyaretinize geldimse de bulamadım.” – Şemseddin Sami

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.