Varsıl kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Varsıl– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Varsıl kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yoksul, Fakir

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Varsıl kelimesinin anlamı:

sıfat Parası, malı çok olan, zengin, yoksul karşıtı.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yoksul kelimesinin anlamı:

1. sıfat Geçinmekte çok sıkıntı çeken (kimse, toplum, ülke), parasız, yoksuz, varlıksız, variyetsiz, fakir, fukara, zengin, varsıl karşıtı:
      “O kadar yoksulmuş ki rüyasında bile eline para değmemiş.” – Elif Şafak

2. sıfat, mecaz İstenilen nitelikte ve özellikte olmayan, yetersiz:
      “Yazılarını okudum, sözlerini dinledim, bilgice onu biraz yoksul buldum.” – Memduh Şevket Esendal

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Fakir kelimesinin anlamı:

1. sıfat Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara, zengin karşıtı:
      “En fakir köyler taştandır ve üstü kiremittir.” – Falih Rıfkı Atay

2. sıfat Olması gerekenden az:
      “Seni fakir, soluk bir dekor içinde görmek istemem.” – Mahmut Yesari

4. sıfat, mecaz Zavallı, kimsesiz:
      “Hey gidi kahpe felek, gençliklerine doymadan gitti fakirler.” – Haldun Taner

5. isim, eskimiş, mecaz Kişinin alçak gönüllülük göstermek için kendisine verdiği san:
      “Fakir dün ziyaretinize geldimse de bulamadım.” – Şemseddin Sami

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.