Varyemez kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Varyemez– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Varyemez kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Eli açık, Cömert

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Varyemez kelimesinin anlamı:

sıfat, mecaz, Cimri.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Eli açık kelimesinin anlamı:

sıfat, mecaz Cömert:
      “Eli pek açık ve eğlenceye biraz fazla düşkündü.” – Sabahattin Ali

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Cömert kelimesinin anlamı:

1. sıfat Para ve malını esirgemeden veren, eli açık, selek, semih, ahi, bonkör:
      “Elinden gelen her iyiliği yapar, cömerttir, ikramı çok sever.” – Peyami Safa

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.