Vazgeçmek Kelimesinin doğru kullanımı ve anlamı

? ? ? ? ?

Vazgeçmek nasıl yazılır tdk, Vazgeçmek anlamı tdk, Vazgeçmek nedir,

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Vazgeçmek– kelimesinin doğru kullanımı, nasıl yazılması gerektiğini ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız.

“Vazgeçmek mi?” yoksa “Vaz geçmek mi?” Nasıl Yazılır? en çok akıllara takılan soru bu olmalı. Artık bu sizin için bir soru olmayacak çünkü doğrusunu bugün öğrenmiş olacaksınız 🙂

Bu kelimenin telaffuz edilişi genellikle Vaz geçmek şeklinde yanlış telaffuz ediliyor. -Kelime için doğru kullanım-ı Vazgeçmek olarak telaffuz edilmelidir. Çünkü doğru kullanımını bu olmalıdır.

Vaz geçmek (-Kelime için yanlış kullanım-)

Vazgeçmek ✓ (-Kelime için doğru kullanım-)

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Vazgeçmek kelimesinin anlamı:

Farsça vāz + Türkçe geçmek

1. -den Kendi hakkı saydığı bir şeyi artık istemez olmak.

2. -den Eskiden beri yapmakta olduğu bir şeyi artık yapmaz olmak:
Ben bu sevdadan vazgeçmez iken / Gizli gizli haber salıp durmasın” – Halk türküsü

3. -den Niyetten veya karardan dönmek, caymak:
Günün bu son hazzını çıkarmadan ondan niçin vazgeçeriz?” – Abdülhak Şinasi Hisar

Kelimenin örnek kullanımı aşağıda ki gibi olmalıdır:

Kardeşlerine küstüğü için mirastan vazgeçmişti.