Vebal kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Vebal– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Vebal kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sevap

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Vebal kelimesinin anlamı:

isim, Günah:
      Bu işin vebali vardır.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sevap kelimesinin anlamı:

1. isim Hayırlı bir davranış karşısında Tanrı tarafından verileceğine inanılan ödül:
      “Bunun günahı değil, olsa olsa sevabı vardır.” – Haldun Taner

2. isim Tanrı tarafından ödüllendirileceğine inanılan davranış.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.