Vefalı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Vefalı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Vefalı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Değerli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Vefalı kelimesinin anlamı:

sıfat Vefakâr:
      “Hatırda kalan şey değişmez zamanla / Ne vefalı komşumuzdun sen Fahriye Abla” – Ahmet Muhip Dranas

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Değerli kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yararı olmayan, hayrı olmayan:
      Hayırsız evlat.

2. sıfat Sevgi ve bağlılığını yitiren, vefasız:
      “Ne olduğu bilinmeyen hayırsız bir nişanlıyı beklermiş.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.