Vefasız kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Vefasız– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Vefasız kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Hayırlı, Sadık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Vefasız kelimesinin anlamı:

sıfat Vefası olmayan, sevgisi çabuk geçen, hakikatsiz, bivefa: 
     “Yıllar yârlerden, yârler yıllardan vefasız.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hayırlı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yararı, hayrı olan:
      “Dualarında hep hayırlı, dindar evlat isterdi.” – Ömer Seyfettin

2. sıfat Uğurlu, iyi, güzel:
      “Ekrem daha önceden durumu annesine yazmış, bu hayırlı iş için önayak olmalarını istemiş.” – Ahmet Ümit

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sadık kelimesinin anlamı:

1. sıfat, eskimiş Doğru, gerçek.

2. sıfat, eskimiş Sadakatli:
      “Birisi onu alsa en sadık kadın olacak, en güzel yemekleri pişirecekmiş.” – Çetin Altan

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.