Vefat kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Vefat– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Vefat kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Doğum

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Vefat kelimesinin anlamı:

isim, Ölüm:
      “Dört sene evvel kaybettiği karısı Emine Hanım’ın vefatıyla bütün sevgisini, ümidini, hazzını, şefkatini oğluna vermişti.” – Asaf Halet Çelebi

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Doğum kelimesinin anlamı:

1. isim Doğma işi, tevellüt, veladet.

2. isim Bir kimsenin doğduğu yıl.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.