Vekaleten kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Vekaleten – kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Vekaleten kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Asaleten

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Vekaleten kelimesinin anlamı:

zarf,  Vekil olarak, asaleten karşıtı:
      Vekâleten atamak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Asaleten kelimesinin anlamı:

1. zarf Bir görevde temelli olarak, asıl olarak, vekâleten karşıtı.

2. zarf Kendi adına hareket ederek.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.