Vekil kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Vekil– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Vekil kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Asil

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Vekil kelimesinin anlamı:

1. isim Birinin, işini görmesi için kendi yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse.

2. isim Milletvekili.

3. isim Bir görevde, asıl görevlinin yerine bakan kimse.

4. isim, eskimiş Bakan:
      “Hanın avlusundan sokağa vekil ve sefir otomobillerine taş çıkartacak bir lüks otomobil yürüdü.” – Reşat Nuri Güntekin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Asil kelimesinin anlamı:

1. sıfat Soylu:
      “Kaybettiğimiz bu asil adamın bizimle beraber çalışmasına hakikaten imkân yokmuş.” – Hamdullah Suphi Tanrıöver

2. sıfat Yüce duygularla yapılan:
      Asil bir davranış.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.