Velut kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Velut– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Velut kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kısır

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Velut kelimesinin anlamı:

1. sıfat, eskimiş Doğurgan.

2. sıfat, eskimiş, mecaz Çok eser ortaya koyan, verimli:
      Velut bir yazar.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kısır kelimesinin anlamı:

1. sıfat Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen (insan ve hayvan).

2. sıfat Ürün vermeyen (toprak):
      Kısır toprak.

4. sıfat, biyoloji İçinde hiçbir üreme olayı geçmeyen (canlı hücre, çekirdek vb.), steril.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.