Verecek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Verecek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Verecek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Alacak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Verecek kelimesinin anlamı:

isim Birine verilmesi gereken para, borç, alacak karşıtı.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Alacak kelimesinin anlamı:

1. isim Bir hesap gereğince daha alınmamış olan para, mal vb. şey, matlup, verecek karşıtı:
      Bütün alacaklarımı topladım.

2. isim Alınması gerekli şey:
      Çarşıdan alacaklarım için bir liste yaptım.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.