Veresiye kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Veresiye– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Veresiye kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Peşin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Veresiye kelimesinin anlamı:

1. zarf Karşılığı sonra ödenmek üzere, peşin karşıtı.

2. zarf, mecaz Özensiz, gönülsüz, önem vermeden:
      Çok veresiye iş görüyor.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Peşin kelimesinin anlamı:

1. sıfat Bir alışverişte, alışveriş yapıldığı anda, alınan şeyin tesliminden önce veya teslimiyle birlikte ödenen, veresiye karşıtı:
      “Aldığı şeyin parasını peşin olarak ödeyen bir insanın hâlinde bir gurur vardır.” – Mehmet Kaplan

2. sıfat Çalışmadan verilen (ücret, aylık):
      O, peşin parayla çalışıyor.

4. zarf Daha önce, önceden.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.