Verimli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Verimli– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Verimli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kısır,

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Verimli kelimesinin anlamı:

1. sıfat Verimi iyi ve bol olan, bitek, randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir, verimkâr:
      Verimli toprak.

2. sıfat Kendisinden beklenen sonucu veren, semereli:
      “Dediğim gibi, yine de verimli olarak tartışılabilir.” – Nermi Uygur

3. sıfat Çok yazan, velut:
      “Sonra, sahiden verimli bir de kalemi var!” – Yusuf Ziya Ortaç

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kısır, kelimesinin anlamı:

1. sıfat Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen (insan ve hayvan).

2. sıfat Ürün vermeyen (toprak):
      Kısır toprak.

4. sıfat, biyoloji İçinde hiçbir üreme olayı geçmeyen (canlı hücre, çekirdek vb.), steril.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.