Vicahi kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Vicahi– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Vicahi kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Gıyabi

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Vicahi kelimesinin anlamı:

sıfat, Yüz yüze olan veya yapılan:

      “Dostluğumuz gıyabi idi, bu kez vicahiye çevirdik.” – Melih Cevdet Anday

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gıyabi kelimesinin anlamı:

1. sıfat Bir kimse bulunmadığı sırada yapılan, verilen:
      Gıyabi hüküm.

2. sıfat Uzaktan, görüşmeden olan:
      “Birbirine benzer yaşayanlar arasındaki gıyabi dostluk alakasını içimizde taşıyoruz.” – Peyami Safa

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.