Vurdumduymaz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Vurdumduymaz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Vurdumduymaz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Duygulu, Hisli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Vurdumduymaz kelimesinin anlamı:

sıfat Anladığı hâlde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz, duvar yüzlü:
      “Ne saygısız, ne vurdumduymaz misafirdi bunlar.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Duygulu kelimesinin anlamı:

sıfat Duygusu, duyarlığı çok olan, kolay duygulanan, içli, duyar, hassas:

      “Doktorlukta fazla duygulu olmaya yer yoktur ama, duygusuz görünmeye de hiç!” – Necip Fazıl Kısakürek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hisli kelimesinin anlamı:

sıfat Duygulu, içli:
      “Gayet hisli bir adam olduğundan hasretini birlikte çekmiştik.” – Refik Halit Karay

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.