Vuzuh kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Vuzuh– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Vuzuh kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kapalılık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Vuzuh kelimesinin anlamı:

1. isim, eskimiş Açık olma durumu, açıklık, aydınlık:
      “Bu akşam bilhassa Şevki’nin fikrindeki vuzuh onu düşündürdü.” – Halide Edip Adıvar

2. isim, eskimiş, edebiyat Açıklık.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kapalılık kelimesinin anlamı:

1. isim Kapalı olma durumu.

2. isim, edebiyat Etkisini artırmak için anlamın bilerek, isteyerek kapalı bırakılması, ipham.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.