Yabancı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yabancı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yabancı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Tanıdık, Yerli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yabancı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Başka bir milletten olan, başka devlet uyruğunda olan (kimse), bigâne, ecnebi:
      “Bu toprak bizimdir, içinde yabancının işi yok.” – Ruşen Eşref Ünaydın

2. sıfat Başka bir milletle ilgili olan:
      “Hiçbir millet, milletimizden daha çok yabancı unsurların inanç ve âdetlerine riayet etmemiştir.” – Atatürk

3. sıfat Aileden, çevreden olmayan (kimse veya şey), özge:
      “Ben, yabancı bir adam, neme lazım, hiç sesimi çıkarmadım.” – Memduh Şevket Esendal

4. sıfat Tanınmayan, bilinmeyen, yad:
      “Yabancı müşteri giremezdi kapısından. Gelenler hep edebiyat adamlarıydı.” – Yusuf Ziya Ortaç

5. sıfat Aynı türden, aynı çeşitten olmayan:
      Yağın içinde yabancı maddeler var.

6. sıfat Bir konuda bilgisi, deneyimi olmayan:
      Bu uygulamanın yabancısıyım.

7. sıfat Belli bir yere veya kimseye özgü olmayan:
      Yabancı arabalar buraya park edemez.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tanıdık kelimesinin anlamı:

1. sıfat Tanışılıp konuşulan (kimse), bildik, tanış:
      “Mart başlayalı kırkını geçmiş nice tanıdıklarım hastalandı.” – Ahmet Haşim

2. sıfat Daha önceden bilinen, görülen, aşina:
      “Küçük kız, bir tanıdık edasıyla konuşan bu esrarlı adamı yadırgamadı.” – Necip Fazıl Kısakürek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yerli kelimesinin anlamı:

1. sıfat Taşınamayan, başka yere götürülemeyen:
      Yerli dolap. Yerli sedir.

2. sıfat Yurt içinde yapılan veya bir yurdun kendine özgü niteliklerini taşıyan:
      “Yerli halıları gördüm, koyu sıcak kırmızılarla diri maviler ağır basıyordu.” – Bedri Rahmi Eyuboğlu

3. sıfat Belli bir bölgede yetişen, otokton:
      Yerli muz. Yerli meyve.

4. sıfat Bir yerin ilk sakini olan, otokton.

5. sıfat Oturduğu bölgede doğup büyüyen, ataları da orada yaşamış olan:
      “Daha önceki gidişinde kendini yerli halka sevdirmişti.” – Eflâtun Cem Güney

6. sıfat Amerika, Avustralya ve Afrika’nın uygarlıktan uzak, ilkel biçimde yaşayan kimi halklarına verilen ad.

 

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.