Yabani kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yabani– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yabani kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Evcil, Medeni

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yabani kelimesinin anlamı:

1. sıfat Doğada yaşayan, evcil olmayan (hayvan), evcil karşıtı.

2. sıfat Doğada kendiliğinden yetişen (bitki).

3. sıfat, mecaz Görgüsü olmayan, kaba ve hoyrat (kimse):
      “Babası, dağdan gelme, dangıl dungul bir yabaniymiş.” – Sermet Muhtar Alus

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Evcil kelimesinin anlamı:

1. sıfat Eve ve insana alışmış, kendisinden yararlanılabilen (hayvan), ehlî, yabani karşıtı:
      “Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim.” – Nezihe Araz

2. sıfat Yerli:
      “Bunları kimi kez öteki türlerden özellikle toplumsal ve evcil dramlardan ayırmak kolay değildir.” – Metin And

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Medeni kelimesinin anlamı:

1. sıfat Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar:
      “Orada medeni bir insan gibi yaşamak, hasılı oraya yerleşmek istiyordu.” – Yahya Kemal Beyatlı

2. zarf Uygar biçimde:
      “Çok ayıp oldu; sözlerini, istediğini daha medeni anlatabilirdi.” – Kerim Korcan

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.