Yad kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yad– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yad kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Tanıdık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yad kelimesinin anlamı:

sıfat Yabancı.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tanıdık kelimesinin anlamı:

1. sıfat Tanışılıp konuşulan (kimse), bildik, tanış:
      “Mart başlayalı kırkını geçmiş nice tanıdıklarım hastalandı.” – Ahmet Haşim

2. sıfat Daha önceden bilinen, görülen, aşina:
      “Küçük kız, bir tanıdık edasıyla konuşan bu esrarlı adamı yadırgamadı.” – Necip Fazıl Kısakürek

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.