Yadsımak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yadsımak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yadsımak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kabul etmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yadsımak kelimesinin anlamı:

1. -i Yaptığı bir işi, söylediği sözü veya tanık olduğu bir şeyi yapmadığını, bilmediğini söylemek, yaptığını saklamak, inkâr etmek:
      “Söylediklerini sonradan yadsımış, duyduğu güvensizliği ortaya koymuştur.” – Selim İleri

2. -i İlgili, bağlı bulunduğu bir şeye yabancı kalmak:
      “Değerlerimizden kopmadan, şanlı geçmişimizi yadsımadan bir orta yol aramalıyız.” – İnci Aral

3. -i Var olan bir şeyi yok saymak, yokumsamak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kabul etmek kelimesinin anlamı:

1. bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olmak:
      “Bu teşhisi ister istemez kabul eden çağdaş Batılı, hastalığın sınırlarını daraltmak ister.” – Cemil Meriç

2. yanına, katına almak:
      “Beni bahçesinde çınar ve dut ağaçlarının gölgesinde kabul etti.” – Ahmet Haşim

4. onaylamak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.