Yahşi kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yahşi– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yahşi kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Çirkin, Kötü

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yahşi kelimesinin anlamı:

sıfat, halk ağzında

İyi, güzel, çok güzel.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çirkin kelimesinin anlamı:

1. sıfat Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı:
      “Kız öyle müstesna bir güzelliğe sahip olmamakla beraber çirkin de değildi.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

2. sıfat Hoş olmayan, yakışık almayan (davranış veya söz):
      “Bu boş ve çirkin iddiayı bir kere de onun ağzından işitmek istedim.” – Ömer Seyfettin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kötü kelimesinin anlamı:

1. sıfat İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena, iyi karşıtı:
      “Hamakat, dalalet ve kötü niyetin bu kadarına söylenebilecek bir şey yoktur.” – Necip Fazıl Kısakürek

2. sıfat Zararlı, tehlikeli:
      Kötü adam.

4. sıfat Kaba ve kırıcı:
      “Kızına söylemedik kötü lakırtı bırakmamış.” – Memduh Şevket Esendal

5. sıfat Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan.

6. zarf Aşırı, çok:
      Kız, oğlana kötü tutuldu.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.