Yakalanmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yakalanmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yakalanmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kaçmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yakalanmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Yakalama işi yapılmak, ele geçirilmek.

2. nesnesiz Birinin kendisini zor duruma düşürecek bir şeyi, bir suçu ortaya çıkmak.

3. nesnesiz Bir hastalığa tutulmak:
      Nezleye yakalandı.

4. nesnesiz Karşılaşmak istenilmeyen birine veya kötü bir duruma tutulmak:
      Evden çıkarken o adama yakalandı. Yağmura yakalandı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kaçmak kelimesinin anlamı:

1. -e Hızla koşup bir yere saklanmak:
      “Bir tehlike sezdiğin anda hemen eve kaçarsın.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

2. nesnesiz Kimseye bildirmeden bulunduğu yerden ayrılmak, firar etmek:
      “Silahını hatta başındaki şapkasını bırakıp kaçıyor.” – Ruşen Eşref Ünaydın

4. -den Kaçınmak:
      Ben zahmetten kaçmam.

5. -den Gaz, sıvı vb. şeyler sızmak:
      Kazandan islim kaçıyor.

6. nesnesiz İpi kopmak:
      Çorabım kaçtı.

7. -e, nesnesiz Girmek:
      Kulağına su kaçmış.

8. -e Bir yana doğru kaymak:
      Odanın halısı biraz sağa kaçmış.

9. nesnesiz Görünmeden gitmek, savuşmak, sıvışmak:
      “Belki sirayet eder diye korkacaklar ve kaçacaklar.” – Burhan Felek

10. nesnesiz Hızlı koşmak:
      “Biletlerini memurun elinden kaptı, kaçar gibi gişeden uzaklaştı.” – Necati Cumalı

11. nesnesiz Yok olmak:
      Rahatı kaçmak.
      Neşesi kaçmak.

12. -e Benzemek, andırmak:
      Bu mavi yeşile kaçıyor.

13. -e Kaçgöçe uymak:
      “Gelin bir evde kayınbabasından kaçar, güveyi, baldızının yüzünü tanımazdı.” – Refik Halit Karay

14. -den Kız veya kadın yasalara ve aile isteklerine karşı gelerek evlenmek için evinden ayrılmak.

15. -i Rengi ağarmak, uçmak.

16. -den, spor Yarışçı diğerlerinden hızla ayrılıp arayı açmak.

17. -e, spor Futbol ve basketbolda engelleyen adamdan kurtulmak veya pas alabilmek için boş alana koşmak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.