Yakınlaştırmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yakınlaştırmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yakınlaştırmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Uzaklaştırmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yakınlaştırmak kelimesinin anlamı:

1. -e, -i Yakın bir duruma getirmek, yaklaştırmak.

2. -e, -i, mecaz Aralarında sıkı ilgi veya duygusal bağ oluşturmak:
      “Kadının hastalığı esnasındaki hizmetlerim bizi birbirimize yakınlaştırmıştı.” – Reşat Nuri Güntekin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Uzaklaştırmak kelimesinin anlamı:

1. -i, -den Uzağa götürmek:
      “Allah rızası için şu adamları uzaklaştırın başımdan.” – Ayşe Kulin

2. -i, -den Çıkarmak, ayırmak:
      “İçtimai hayat bizi hem dış tabiattan hem de kendi varlığımızdan uzaklaştırır.” – Mehmet Kaplan

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.